ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบจัดการคุณภาพ gap รายพืช

Details

1 resize

      สว.พ.4 โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบจัดการคุณภาพ gap รายพืช (การปลูกพืชในโรงเรือนและต้นอ่อนพืช) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับงาน gap พืช ของ สว.พ. 1-8 จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สว.พ.4 การอบรมมีภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 ประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.