สว.พ.4 เข้าร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและสิ่งแวดล้อมโลก

Details

1 resize

สว.พ. 4 นำโดยนายสมหวัง ประเสริฐโส นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน แทน ผอ.สว.พ.4 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานพิธีฯ และนำปลูกต้นไม้ดังกล่าว

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.