นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สว.พ.4

Details

1 resize

สว.พ.4 ยินดีต้อนรับ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่มาตรวจราชการพื้นที่เขตอีสานใต้และให้เกียรติเยี่ยมเยียน สว.พ.4 พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับจากนั้นและร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกจากนั้นได้ไปดูแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ของเกษตรกร ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ และดูงานที่บริษัทไอโอเอทานอลอุบลฯ พร้อมดูแปลงปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร อ.นาเยีย จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.