เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 60

รายละเอียด

1 resize

     สวพ.4 โดยนางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชการที่ 4 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรมเมื่อวันที่ 16-18 ส.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ละอองนวล อธก.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.