เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ปลูกต้นรวงผึ้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียด

1
สวพ.4 นำโดย นายจักรพรรดิ  วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 ณ. สวพ.4

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.