สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

1

              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สวพ.4 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
แทน ผอ. สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดเฉลิมพลชุมชนท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ โดยมีนายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.