เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สารวัตรเกษตรเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการชายวัตถุอันตราย เข้มข้น

รายละเอียด

S  4506401

                       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 (รายใหม่) โดยมี นายสมหวัง ประเสริฐโส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 210 ราย ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

S  4506402  S  4506403 
 S  4506404  S  4506405
 S  4506406  S  4506407

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.