รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

269591098 4637645562993408 1391365036657971455 n

        วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วย นางประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 ร่วมติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และมอบปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ สุพรรณบุรี 50 ท่อนพันธุ์มันฯระยอง 72 ชีวภัณฑ์ ถุงเมล็ดพันธุ์ แหนแดง น้ำอ้อยสด 700 ขวด น้ำอ้อย Slurpee น้ำอ้อยสด 500 ขวด และเยี่ยมชมนิทรรศการชีวภัณฑ์ เกษตรกร GAP พริกและเห็ด จนวน 200 ชุด ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด บ้านกอก ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

267800240 4637646459659985 4900777709668486107 n 267808225 4637646546326643 3845390480279670829 n
267946700 4637645829660048 618113223380722060 n 268287890 4637645602993404 5154738566561723647 n
268434205 4637645539660077 3635067107876570577 n 268830894 4637646666326631 5365066990651738407 n
269327394 4637646446326653 1466516057845153788 n 269451246 4637646336326664 5308446995033822251 n
269603897 4637646149660016 7472529516936932217 n 269592662 4637646106326687 2507765653450130752 n
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.