ขอรับพรปีใหม่จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

DSC 6425-scaled

      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.สมบัติ ตงเต๊า นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ คณะผู้บริหาร ขอรับพรปีใหม่จาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DSC 6428-scaled  DSC 6432-scaled 

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.