สวพ.4 บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

Details

Head1

     วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผอ.สวพ.4 นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี และสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

158969

158967 158974

158966

158973 158972
158971 158970
   
   

 

 

 

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.