ร่วมประชุมหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

Details

33C1D088-FDCD-4273-A06C-F66D9630E555-L0-001

      วันที่ 10 ส.ค. 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร คณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมประชุมหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

19D26920-3037-47DF-9AFD-A97751507FD6-L0-001 0

0AAF53BF-5A61-468F-86B7-9509148013A3-L0-001 0

3A20CFF0-6ACE-4357-B220-03F9DFCA27FC-L0-001 0

22FAA05E-6C8D-4974-830E-5D764F2742F4-L0-001

30DAD6A1-D5F1-4619-B555-316221FF6910-L0-001 0

6F9B00A3-A07C-49AB-9210-744C9DFD0231-L0-001

E7AB3AEE-E648-4E20-8706-D0A2972F7D83-L0-001

6E41DA91-6A3D-46EB-898B-F9307EDA2D1F-L0-001 0

F07F6F32-FD1F-489C-8794-E8533FBB0A8B-L0-001 0

E6594D99-F529-4D68-9971-E2C77CE37506-L0-001 0

DC85A008-66FE-476F-9813-E939611F5DE0-L0-001 0

C2578293-754C-4948-B5EB-481C96B6DE30-L0-001 0

B20732C3-8FCD-4AD6-A7D4-C311711263FE-L0-001

7686A41D-18A1-405A-B0CE-C11EB9C8E3BE-L0-001 0

1340F6B8-6863-47AE-8CD2-60A304A1A19C-L0-001 0

35F29C41-2D1A-4314-A17B-D28146874355-L0-001 0

6BD105CC-2F32-41AF-B475-836C34CCA96A-L0-001 0

47EA60CF-4E34-46DE-8885-9C20881D1737-L0-001 0

DEE79225-E20F-4C99-BC16-D8B546B244A2-L0-001 0

59F9F7B8-D6BF-46ED-9226-7008E126F97A-L0-001

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.