กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Details

1548313 0

         วันที่ 12 สิงหาคม​ 2566 นายขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​นางนาตยา จันทร์​ส่อง ผู้อำนวยการ​กลุ่มพัฒนาการ​ตรวจสอบ​พืช​และ​ปัจจัย​การผลิต นำคณะข้าราชการ​และเจ้าหน้าที่​ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

1548311 0

1548314 0

1548316 0

1548312 0

1548315 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.