สวพ.4 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2566

Details

383275 0

           วันที่ 26 กันยายน 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการหรือผู้แทน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วนของจังหวัดอุบลราชธานี

383275 0

383276 0

383327 0

383330 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.