อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

Details

1

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรในเขตภาคอีสานตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายเก่า) จำนวน 91 ราย และ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายใหม่) จำนวน 402 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย ดร.อุดม  คำชา ผอ.สวพ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มี นางทิตติยา  ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.4 กล่าวรายงาน

ภาพเพิ่มเติม : อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

Details

1

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม : งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

จัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร

Details

DSC 7183

เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔  ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ  ณ สนามเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน  พิธีเปิดฯ  มีนายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์  นายอำเภอบุณฑริก  กล่าวต้อนรับในนามชาวอำเภอบุณฑริก  มีนายอุดร  ชมากฤษ์  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวรายงาน  และมีคณะเจ้าหน้าที่ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔  เข้าร่วมงาน และให้บริการฯ ในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม :::จัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา

Details

สวพ.4 ร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ สนามเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธัดชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ซึ่งมี นายประจญ  ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาส่วง กล่าวต้อนรับ และ ดร.อุดม  คำชา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 2,000 คน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา

จัดงานวันเก็บเกี่ยวแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

Details

20140320134911
ศวพ.นครราชสีมา และ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช จัดงานวันเก็บเกี่ยวแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ณ ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 250 คน

ภาพเพิ่มเติม :::จัดงานวันเก็บเกี่ยวแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

Subcategories

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.